Tilskud til varmepumper

Udskift dit oliefyr eller gasfyr til en klimavenlig varmepumpe. Læs her hvordan du søger tilskuddet til energiforbedringen.

Søg om tilskud til en miljøvenlig varmepumpe

Du kan nu med regeringens klimaaftale søge om tilskud til at udskifte dit oliefyr eller gasfyr i din helårsbolig til en miljøvenlig varmepumpe gennem bygningspuljens tilskudsordning. Udover en lavere varmeregning er du med en klimavenlig varmepumpe som varmekilde med til at skåne klimaet ved at spare på energien og udlede mindre CO2.

 

Hvad kan du få tilskud til?

Regeringen har afsat 675 mio. kr. til energiforbedringer i helårsbeboelse i 2021. Fordelingen af tilskuddet foregår efter ‘Først-til-mølleprincippet’. Hvis du har planer om at udskifte dit oliefyr eller gasfyr i løbet af 2021, kan du allerede søge tilskud fra den 28. september 2021. Du har 2 år til at gennemføre projektet, fra du har fået tilsagn om tilskuddet.

Du kan få tilskud til et luft til vand varmepumpe anlæg, jordvarmepumpe eller luft til vand varmepumpe/jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg på op til kr. 30.000. Varmepumpen skal installeres af en VE-godkendt installatør. 

Du kan få tilskud, hvis:

  • Du bor uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder
  • Varmepumpen, du vil have installeret, har energimærke A++ eller A+++ ved en fremløbstemperatur  på 55°C. 

På Tilskudsberegneren på Energistyrelsens hjemmeside kan du beregne et overslag på, hvad du kan få i tilskud.

Sådan søger du tilskud

For at kunne få tilskud er det vigtigt, at du IKKE sætter forhandlerne i gang med installeringen, eller laver en bindende aftale med dem, før du har fået tilsagn om tilskuddet. Til gengæld må du gerne indhente et tilbud på varmepumpeanlægget og få udarbejdet energimærkning af din bolig.

Overvej hvilket energimærke din varmepumpe skal have ved 55 grader (A++ eller A+++). Vær opmærksom på, at det er de færreste varmepumper, der er A+++ ved 55 grader.

Find følgende dokumenter frem, inden du søger:

  • Dit NemID
  • Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
  • Udfyldt ansøgererklæring (word)
  • Læs ansøgervejledningen

Udfyld ansøgningen online i ansøgningsportalen.
Bemærk: Du får ikke en kvitteringsmail fra ansøgningsportalen.

Kontakt din nærmeste Kinnan forhandler
og få et godt tilbud