Luft til luft varmepumper

Velegnet til at opvarme sommerhuse, mindre boliger, udestuer, garager, kolonihavehuse og lignende fritidshuse

Overvejer du en Luft til luft varmepumpe

Enkelt forklaret, så virker luft til luft varmepumper ved at optage varmeenergi fra udeluften, som omdannes til enten varm eller kold luft. Ved hjælp af avanceret køleteknologi, så løber kølemidlet i luft til luft varmepumper rundt i et rørkredsløb, som under tryk i en kompressor hæver temperaturen. Optagelsen af varmeenergi fungerer ved at det cirkulerende kølemiddel skiftevis fordamper og kondenserer, hvorefter varmen kan fordeles i huset. Luft til luft varmepumper kan både bruges til opvarmning og nedkøling af dit sommerhus, din lejlighed eller som supplement til opvarmning af dit hus, men den kan ikke varme dit brugsvand op. Her skal du i stedet gå efter en luft til vand varmepumpe, som via gulvvarme kan opvarme din bolig og levere varmt vand i hanerne. 

Luft til luft varmepumper er velegnet til sommerhuse

Luft til luft varmepumper er velegnet til at opvarme sommerhuse, mindre boliger, udestuer, garager, kolonihavehuse og lignende fritidshuse. Særligt kan boligarealer på mellem 50-150 m2, hvor der ikke er installeret centralvarme opnå flere fordele ved at installere en varmepumpe. Blandt andet kan en varmepumpe holde sommerhuset frostfrit i vinterperioder og køle med aircondition på de varme sommerdage. Desuden vil du også opnå et bedre indeklima, da varmepumpen renser luften for støv og partikler inden den blæser den opvarmede eller nedkølede luft ind i boligen.

Mange sommerhuse og fritidsboliger bliver i dag opvarmet med enten forurenende brændeovne eller elradiatorer med store strømforbrug. På trods af, at luft til luft varmepumper anvender el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. Den økonomiske besparelse skyldes, at luft til luft varmepumper udnytter den tilførte varmeenergi over 3 gange bedre end andre opvarmningsformer. 

Varmepumper til Sommerhus med Hero - kinnan.dk
Miljøvenlig klimaanlæg - MFZ-KJ Miljöbild - kinnan.dk

Miljøvenlig klimaanlæg med Wifi

Flere og flere husstande investerer i miljøvenlige klimaanlæg med wi-fi styring, så der altid er behagelige temperaturer, når du kommer hjem til din bolig eller ankommer i sommerhuset. Ved at fjernstyre varmepumpen via en app på din smartphone kan du, foruden rumvarmen, udnytte smarte funktioner som køling og ventilation, affugtning og luftrensning fuldt ud. Grønne energikilder som varmepumper har et lavt og miljømæssigt skånsomt energiforbrug, hvor de bruger energien fra luften udendørs til at omdanne varmeenergien i hjemmet. Især bliver luft til luft varmepumper mere og mere populære i sommerhusområderne, da de er velegnede til at holde sommerhuset frostfri i vinterperioden og virksomt ventilere i sommermånederne.

Miljøvenlig opvarmning
Vindmøller - Miljøvenlig strøm - kinnan.dk

Luft til luft varmepumper er langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. Den økonomiske besparelse skyldes, at luft til luft varmepumper udnytter den tilførte varmeenergi over 3 gange bedre end andre opvarmningsformer.

Hvad koster en luft til luft varmepumpe

Hvad en luft til luft varmepumpe koster i indkøb og drift er afhængig af, hvilken kvalitet du ønsker samt hvad dine behov er. Langt de fleste luft-til-luft varmepumper er fortrinsvis billige i indkøb og koster ca. DKK 13.000-25.000,- inkl. moms, levering og montering af en autoriseret kølemontør. Varmepumpesystemer kan være over fire gange så energieffektive som de mest effektive gas- eller oliefyr.

I stedet for at afbrænde et brændstof og producere usunde udledninger, udnytter varmepumper energi, der allerede findes. Hvis du ønsker en præcis udregning af dine årlige besparelser ved skift af varmekilde, kan du med fordel kontakte en af vores forhandlere for en mere detaljeret beregning.

Mitsubishi MSZ-FT livingroom sun miljøbillede- kinnan.dk

Hvilken luft til luft varmepumpe du skal vælge, er betinget af dine behov for opvarmning og nedkøling samt ønsker til funktionsdygtighed. En luft til luft-varmepumpe kan typisk dække op til 70 % af dit varmeforbrug. Overvej den type varmepumpe, hvis du har et mindre helårshus eller sommerhus med elvarme og bor uden for et område med fjernvarme eller naturgas.

Når du skal vælge en luft til luft varmepumpe til din bolig, bør du overveje

I hvilken boligtype varmepumpen skal installeres?

Hvor høj varmepumpens SCOP-faktor bør være?

Om der er mulighed for både opvarmning og aircondition?

Hvor strømforbrugende varmepumpen må være?

Om varmepumpens lydniveau er lavt nok eller generende?

Om du har brug for fjernstyring til hurtig temperaturregulering?

Kontakt din nærmeste Kinnan forhandler
og få et godt tilbud