Varmepumper

En luft-til-vand varmepumpe drives af elektricitet og yder typisk i en velisoleret bolig 3,5 gange mere end den el, som den forbruger

Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe virker ved at omdanne udendørs luft til varme inde i huset. Varmepumpen cirkulerer skiftevis fordampet og kondenseret væske, hvorfor den kan ændre en lavere temperatur til en højere, idet den virker modsat et køleskab. Med avanceret køleteknologi omdanner varmepumper luftens energi til indendørs varme, og er derfor en langt mere miljøvenlig opvarmningsform end f.eks. et olie- eller gasfyr.
 
Desuden kan mange varmepumper også anvendes til køling, idet luftstrømmen effektivt kan vendes. På den måde kan en varmepumpe producere kold luft i stedet for varm luft. I modsætning til en udbredt opfattelse, så bruger varmepumper mindre energi til nedkøling end til opvarmning. Det betyder meget lave omkostninger uanset årstid og temperaturbehov. Det er derfor ikke uden grund at varmepumper bliver mere og mere populære som varmekilde i Danmark.

Hvilken type varmepumpe skal du vælge

Hvilken type varmepumpe man skal vælge afhænger af flere faktorer. Frem for alt er det en god idé at vælge varmepumpe ud fra dit opvarmningsbehov og boligtype. Der er nemlig stor forskel på om varmepumpen skal installeres i en helårsbolig, et sommerhus eller ved et grønt nybyggeri. Hos Kinnan.dk har vi et bredt udvalg af luft-til-luft varmepumper og luft-til-vand varmepumper fra alle de førende producenter.

 Vi forhandler varmepumper, der er skånsomme i deres belastning af miljøet og så energieffektive at de med sikkerhed vil give besparelser på din varmeregning. Læs mere her på siden og bliv klogere på, hvordan et varmeanlæg kan være den rigtige løsning for dig.

kinnan parts tilbehør til varmepumpe
Miljøbillede af sommerhuse ved strand - marc najera WVMDdDsfV24 unsplash medium - kinnan.dk

Luft til luft varmepumper

En luft til luft varmepumpe er velegnet til at supplere opvarmning med el, olie eller naturgas i din helårsbolig. Denne varmepumpe type er fortrinsvis billig i anskaffelse og ideel at installere i sommerhuset eller ferieboligen, hvor den både kan levere varme i de kolde måneder og køling på de varme sommerdage. Desuden bidrager luft-til-luft varmepumper til et sundt indeklima, da de er udstyret med et filter, der sikrer, at luften altid er frisk.

Luft til luft varmepumper

Luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe kan erstatte dit gamle olie-, træpille- eller naturgasfyr, og sørger for både opvarmning af din bolig og dit brugsvand. Luft til vand varmepumper kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme. En luft til vand varmepumpe udnytter omgivelsesvarmen hele året rundt og reducerer dine varmeudgifter markant sammenlignet med fossile brændsler.

Luft til vand varmepumper

Hvilken type varmepumpe skal jeg vælge?

Når du skal vælge varmepumpe, er det en god idé at se på varmepumpens effektivitet og strømforbrug. Her skal du vælge varmepumpe ud fra højeste virkningsgrad og hvor meget strøm den skal bruge for at opvarme din bolig. Jo højere virkningsgrad varmepumpen har, jo lavere strømregning får du. En varmepumpes virkningsgrad kan angives på tre forskellige måder:

  • COP VÆRDI
  • SCOP FAKTOR
  • SEER TAL

Hvis du ønsker at ligestille forskellige varmepumpers virkningsgrad og energieffektivitet på tværs af producenter, er det en god idé først at se på varmepumpernes SCOP-tal. Er dette ikke en mulighed, bør du dernæst gå efter SEER-faktoren. Begge disse måleenheder angiver nemlig varmepumpens virkningsgrad tilpasset sæsonbestemte variationer. Kan du kun finde COP-værdien for de varmepumper, som du ønsker at sammenligne, bør du huske at virkningsgraden typisk er oplyst ved de mest optimale forhold. Endelig bør du også se efter varmeanlæggets energimærkning og årlige strømforbrug, når du skal vælge varmepumpe. Bemærk at korrekt dimensionering, installering og idriftsætning af varmepumper altid er nødvendig for at opnå den højest mulige årsvirkningsgrad.

HVAD ER COP-VÆRDI?

Coefficient Of Performance eller COP-værdi er varmepumpens nominelle effektivitetskoefficient, som angiver dens evne til at producere varme i forhold til strømforbruget. Virkningsgraden viser, hvor effektiv en varmepumpe er ved et bestemt temperatursæt og beskriver altså forholdet mellem den mængde strøm, varmepumpen bruger og den mængde varme, du får tilbage. Hvis en varmepumpe har en COP-værdi på 4 betyder det at 1 kW elektricitet giver 4 kW varmeenergi. Så jo højere tallet er, jo bedre er varmepumpens effektivitet og jo større besparelser får du.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at COP-værdien ikke tager de sæsonmæssige udsving med i betragtning, og at varmepumpers virkningsgrad ændrer sig i nedadgående retning i takt med at udetemperaturen falder. Derfor kan det være svært at sammenligne COP-værdien fra forskellige varmepumper, hvis ikke den samme ude- og fremløbstemperatur er anført.

Miljøbillede af lille pige i haven - WH AQUAREA R032 01 redigeret - kinnan.dk

HVAD ER SCOP-FAKTOR?

Seasonal Coefficient Of Performance eller SCOP-faktor er varmepumpens årsvirkningsgradskoefficient tilpasset sæsonudsving i udetemperaturen. Dette giver en mere retvisende måling af varme-pumpens effektivitet frem for COP-værdien, da der regnes på ydeevnen i løbet af et helt år, hvor sæsonbestemte variationer inkluderes. På den måde kan du sammenligne forskellige varmepumpers virkningsgrad direkte.

Jo højere en SCOP-faktor, jo bedre er varmepumpens effektivitet. En SCOP-værdi på 5,2 betyder, at for hver kW varmepumpen producerer får du 5,2 gange så meget varmeenergi som jævnført med el. Når du sammenligner SCOP-værdier, skal du også være opmærksom på, at den angivne SCOP-faktor gælder for den samme klimazone. I Europa findes der nemlig tre forskellige klimazoner med hver deres sæsonmæssige temperaturforløb.

HVAD ER SEER-TAL?

Seasonal Energy Efficiency Ratio eller SEER-tal er varmepumpens energieffektivitetsforhold målt over en fyringssæson i køl. Et SEER-tal angiver derfor, hvor godt en varmepumpe virker. Jo højere SEER-tal, jo bedre er effektiviteten og jo lavere energiregning får du.

SEER-værdien er i særdeleshed velegnet til at sammenligne varmeanlæg fra forskellige varmepumpeproducenter med, da målingerne er fortaget under kontrollerede forhold i laboratorier ved ens sæsonmæssige temperaturudsving henover et år.

Ved beregning af SEER-tal bliver varmepumperne vurderet på præcis samme vilkår. Det betyder at du hverken skal tage højde for anvendte klimazoner eller temperatursæt.

ENERGIMÆRKNING AF VARMEPUMPER

Foruden de forskellige angivelser for varmepumpers virkningsgrad, er det altid en god idé at kigge efter varmepumpernes energimærkning. Energimærket angiver varmepumpens strømforbrug på en skala fra A+++ til G, hvor A+++ kun tildeles de mest energieffektive varmepumper og G tildeles de dårligste. Du kan derfor med fordel bruge energimærket til at sammenligne forskellige varmepumpers energiforbrug.

Kontakt din nærmeste Kinnan forhandler
og få et godt tilbud