Varmeberegner

Se hvor meget du kan spare på varmeregningen ved at udskifte dit nuværende varmesystem med en energieffektiv varmepumpe

Skift energikilde og reducér varmeregningen

Med en energibesparende varmepumpe vil du typisk kunne spare op til 70 % på din nuværende varmeregning, hvis din energikilde i dag er fjernvarme, olie, gas, træpiller eller elvarme. En varme-pumpe bruger udelukkende el til at omdanne udeluften til brugbar varme inde, men til gengæld afgiver den 3-4 gange så meget varme i forhold til dens elforbrug.

Med de bedste anlæg kan du ca. regne med at få 5 kWh varme for hver 1 kWh el ved luft-luft varme-pumper. Derimod giver en luft-vand varmepumpe ca. 3,5 kWh varme igen for hver kWh el. Derfor er en varmepumpe ikke blot en rentabel varmeløsning, men også et langt mere miljøvenligt alternativ til opvarmning med olie eller naturgas.

BEREGN DIN BESPARELSE

Regn ud hvor meget du kan spare ved at skifte til en varmepumpe fremfor din nuværende løsning. Hvis du ønsker en mere præcis udregning, kan du altid kontakte os, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vælg type opvarmning
Årlig varmeudgift
Vælg varmepumpe
Spar årligt DKK

Reduktion i el-afgiften giver flere besparelser

Med formålet om at understøtte den grønne omstilling, besluttede regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale i erhvervspakken i november 2017 at sænke elvarmeafgiften frem mod 2025. Herved inkorporeres mere el i opvarmningen og brugen af fossile brændsler mindskes betydeligt, da vi i Danmark producerer en stor andel af elektricitet som vedvarende energi.

For at det skal være så billigt som muligt at opvarme sit hus med strøm sænkes elafgiften til opvarmning og drift af eldrevne varmepumper

samlet med 88,4 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh uden moms (2021). Er du privat- kunde, og har du el-varme, jordvarme eller varmepumpe som hovedvarmekilde til opvarmning af din helårsbolig? Så kan du få en reduktion i el-afgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

En betingelse er at din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, med varmepumpe eller jordvarme. Er din bolig el-opvarmet men ikke registreret hos BBR, skal du kontakte dit elselskab som kan hjælpe dig med dette.

Tilskud til udskiftning af varmekilde - Closeup shot of a person thinking of buying or selling a house - kinnan.dk

Tilskud til udskiftning af varmekilde

Som følge af Klimaaftalen i 2020 er det muligt for boligejere at søge tilskud til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbeboelse herunder til udskiftning af oliefyr, gasfyr, biobrændsel eller elvarme til en varmepumpe. Målet er at nedbringe energiforbruget og reducere anvendelsen af fossile brændsler.

Håndværkerfradrag til installation af varmepumper

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbed-ringer af din bolig fra i skat. Håndværkerfradraget gælder for lejeboliger, ejerboliger og sommerhuse. Fradragets skatteværdi er ca. 26 %. Hvad enten det er en luft-til-luft eller luft-til-vand varmepumpe, så er opvarm-ningsformen både billigere og langt mere energirigtig frem for et naturgas- eller oliefyr. Du kan dog ikke få tilskud fra både Bygningspuljen og Håndværkerfradrag.

Håndværkerfradrag til installation af varmepumper - Architecture, building and construction concept. Cropped shot of two engineers evaluating design of new housing project. African architect making presentation of scale model house to his partner - kinnan.dk

En velisoleret bolig er vigtig for varmeprisen

Dit varmeforbrug afhænger af flere faktorer, men i særdeleshed, hvor velisoleret din bolig er. En velisoleret bolig giver de bedste vilkår for opvarmning med en varmepumpe. Ofte kan det nemlig slet ikke betale sig at købe en varme-pumpe, hvis boligen har et stort varmetab.

Inden du investerer i en varmepumpe, bør du derfor få undersøgt, hvorvidt din bolig er fornuftigt isoleret og om der er behov for energi-renoveringer. Ligeledes bør du sørge for at dine radiatorer er store nok, eller at du har gulvvarme, hvis du benytter luft til vand varme-pumper, da disse fungerer bedst ved lave frem-løbstemperature.

Kontakt din nærmeste Kinnan forhandler
og få et godt tilbud